0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
   Total

   1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

   PureIndieRecords.ro este denumirea comercială a Pure Indie Records SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, cod unic de înregistrare fiscală 40225363.

   Vânzător – PureIndieRecords.ro.

   Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

   Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către PureIndieRecords.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între PureIndieRecords.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

   Utilizator – orice persoană fizică / juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții de Utilizare.

   Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi).

   Wish List – pagină web din Cont în care Cumpărătorul / Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul Meu”).

   Site – domeniul PureIndieRecords.ro și subdomeniile acestuia.

   Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

   Bunuri – orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

   Campanie – acțiunea de a expune, în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

   Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

   Conținut:

   - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

   - conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

   - orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Vânzătorului Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

   - informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

   - date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

   Document – prezentele Termene și Conditii.

   Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vanzator într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

   Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către PureIndieRecords.ro Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

   Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

   2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

   2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

   2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

   2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

   2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

   2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-ul PureIndieRecords.ro, prețurile și rezervările Bunurilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

   2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

   3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

   3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client / Cumpărător.

   Pentru motive justificate, PureIndieRecords.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului / Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel PureIndieRecords.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul / Cumpărătorul se poate adresa către PureIndieRecords.ro pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

   3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea "Contact" din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

   3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de Internet, PureIndieRecords.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților / Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

   3.4. PureIndieRecords.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

   3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) / euro (EUR) și includ T.V.A..

   3.6. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

   3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

   4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

   4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a PureIndieRecords.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

   4.2. Clientului / Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PureIndieRecords.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PureIndieRecords.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al PureIndieRecords.ro.

   4.3. Orice Conținut la care Clientul / Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PureIndieRecords.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PureIndieRecords.ro cu referire la acel Conținut.

   4.4. Clientul / Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

   4.5. În cazul în care PureIndieRecords.ro conferă Clientului / Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul / Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea PureIndieRecords.ro pentru respectivul Client / Cumpărător sau oricare alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

   4.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea PureIndieRecords.ro și/sau al angajatului / prepusului PureIndieRecords.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

   4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

   5. COMANDA

   5.1. Clientul / Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

   5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

   5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

   5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

   5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

   5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de PureIndieRecords.ro, în cazul plății online;

   5.4.3. datele furnizate de către Client / Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

   5.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

   Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

   5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea anunța intenția la adresa de e-mail hello@pureindierecords.ro .

   5.7. În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

   5.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

   5.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op / ramburs > prin virament bancar.

   5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

   5.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul / Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

   5.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

   5.10.1. "În Stoc" – Există cel puțin 1 exmplar al Bunului în stocul PureIndieRecords.ro;

   5.10.2. "Stoc 0" – Bunul nu mai este disponibil în stocul PureIndieRecords.ro.

   6. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

   6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate care au fost desigilate după livrare.

   7. CONFIDENȚIALITATE

   7.1. PureIndieRecords.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

   7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător / Client cu privire la Comandă / Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

   7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. PureIndieRecords.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

   8. PUBLICITATE

   8.1. Newsletterele PureIndieRecords.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de PureIndieRecords.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

   8.2. În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

   Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

   8.2.1. prin contactarea PureIndieRecords.ro în acest sens.

   8.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de Client la secțiunea "Newsletter".

   8.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

   8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

   9. FACTURARE – PLATĂ

   9.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului PureIndieRecords.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

   9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

   9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de PureIndieRecords.ro.

   9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și/sau de a completa informațiile necesare aferente fiecărei Comenzi.

   9.5. Datele cardului de plată ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile PureIndieRecords.ro și nici nu vor fi stocate de către PureIndieRecords.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

   Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA Payments SRL (https://www.mobilpay.ro/), societate constituită și care funcționează conform legislației din România, CUI RO15565496, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/9170/2003, având sediul social situat în Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 020335.

   9.6. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. pulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțina cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

   10. LIVRAREA BUNURILOR

   10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile prin poștă / curierat door-to-door către Cumpărător, sau în magazinul PureIndieRecords.ro, conform opțiunii Clientului.

   10.2. Daca valoarea totală a comenzii depășește 400 de lei, transportul pe teritoriul României este gratuit. Pentru comenzile sub 400 de lei, prețul transportului pe teritoriul României va fi afișat în Coșul de Cumpărături, conform grilei de prețuri practicate de curierul agreat de PureIndieRecords.ro.

   10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

   10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României și al țărilor membre ale Uniunii Europene.

   11. GARANȚII

   11.1. Toate Bunurile comercializate de către PureIndieRecords.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

   11.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de PureIndieRecords.ro, certificatele de garanție sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service.

   11.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

   Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa hello@pureindierecords.com. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

   12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

   12.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

   13. RĂSPUNDERE

   13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

   13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialiățtii datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

   13.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

   13.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

   13.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către PureIndieRecords.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check-box-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

   14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   14.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate privind prelucrarea prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

   15. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-uri

   15.1. Politica de utilizare Cookie-uri

   Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de Pure Indie Records SRL cu sediul social în București, Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, denumită în continuare PureIndieRecords.ro.

   15.2. Ce sunt Cookie-urile?

   Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

   15.3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

   Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile PureIndieRecords.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor - de exemplu preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

   15.4. Ce Cookie-uri folosim?

   Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

   15.5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

   O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

   - Cookie-uri de performanță a site-ului

   - Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

   - Cookie-uri pentru geotargetting

   - Cookie-uri de înregistrare

   - Cookie-uri pentru publicitate

   - Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

   15.6. Conțin Cookie-urile date personale?

   Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

   15.7. Ștergerea Cookie-urilor

   În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

   15.8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

   Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

   Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

   - Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

   - Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

   - Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

   - Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afițări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

   - Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

   - Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri, etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

   15.9. Securitate și probleme legate de confidențialitate

   Cookieurile NU sunt viruși. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi.

   Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt, și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware.

   În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

   Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

   Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

   Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

   Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies:

   Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

   Particularizati-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

   Daca impărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele inpiduale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

   Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

   Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

   Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

   Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi / vedea publicitate online.

   Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browser-ului dvs.

   16. FORȚĂ MAJORĂ

   16.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

   16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

   17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

   17.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între PureIndieRecords.ro și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă, sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

   Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental PureIndieRecords.com, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin site-ul nostru web.

   Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

   Cine suntem și cum ne puteți contacta

   Pure Indie Records este denumirea comercială a Pure Indie Records SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, cod unic de înregistrare fiscală 40225363 (în continuare "PureIndieRecords.com" sau "noi"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

   Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail hello@pureindierecords.com sau prin poștă sau curier la adresa Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, București, cu mentiunea: în atenția Responsabilului PureIndieRecords.com cu protecția datelor.

   Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

   În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

   Când vă creați un cont PureIndieRecords.com, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, nr. de telefon, adresă de livrare/facturare, iar când plasați o comandă, ne furnizați informații suplimentare, precum: produsul dorit, metoda de plată, datele cardului bancar etc.

   Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

   Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare.

   Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

   Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

   Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

   Pentru prestarea serviciilor PureIndieRecords.com în beneficiul dvs.

   Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

   a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei PureIndieRecords.com;

   b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

   c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

   d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

   e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

   Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între PureIndieRecords.com și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

   Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

   Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

   Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

   Pentru marketing

   Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea "Cont / Coșul Meu" sau secțiunea "Cont / Wish List" sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în Wish List / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

   În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

   – Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea "Newsletter";

   – Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

   – Contactarea PureIndieRecords.com folosind detaliile de contact descrise mai sus.

   În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

   Pentru apărarea intereselor noastre legitime

   Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

   – Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei PureIndieRecords.com față de atacuri cibernetice;

   – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

   – Măsuri de gestionare a perselor altor riscuri.

   Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

   De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

   Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

   Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma PureIndieRecords.com. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

   Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

   După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

   – furnizorilor de servicii de curierat;

   – furnizorilor de servicii de plată/bancare;

   – furnizorilor de servicii IT.

   În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea pulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

   Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

   În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

   În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

   Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană.

   Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

   Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

   Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

   Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

   Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

   Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi https://www.mobilpay.ro Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS.

   În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

   Ce drepturi aveți

   Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

   Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

   Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

   Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului PureIndieRecords.com. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

   Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

   Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o săptămână, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două săptămâni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o săptămână. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

   Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

   Drepturi vizate:

   • Accesul

   Puteți să ne cereți:

   - să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

   - să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

   - să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le pulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

   • Rectificarea

   Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

   • Ștergerea datelor

   Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

   - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

   - v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

   - dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

   - acestea au fost prelucrate ilegal; sau

   - ne revine o obligație legală în acest sens.

   Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

   - pentru respectarea unei obligații legale; sau

   - pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

   Să aveți în vedere că procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului PureIndieRecords.com, cu toate datele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

   • Restricționarea prelucrării datelor

   Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

   - acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

   - prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

   - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

   - v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

   Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

   - avem consimțământul dvs.; sau

   - pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

   - pentru a proteja drepturile PureIndieRecords.com sau ale altei persoane fizice sau juridice.

   • Portabilitatea datelor

   Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie "portat" direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

   - prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

   - prelucrarea se face prin mijloace automate.

   • Opoziția

   Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

   • Luarea de decizii automate

   Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

   - produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

   - vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

   Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

   - ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

   - este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

   - se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

   • Plângeri

   Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

   Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

   B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

   Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

   E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

   Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

   Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul PureIndieRecords.com cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs. prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

   – prin e-mail la adresa: hello@pureindierecords.com; sau

   – prin poștă sau curier la adresa: Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, București - cu mentiunea în atenția Responsabilului PureIndieRecords.com cu protecția datelor.

   1. Navigarea
   Pentru a naviga prin site, puteți folosi sistemul de meniuri din partea superioară a oricărei pagini a site-ului PureIndieRecords.com, folosind Harta Site din subsolul paginilor, sau consultând lista de Producători tot din subsolul paginilor.

   Pentru a căuta un produs specific, puteți folosi modulul de Căutare din partea dreaptă sus a oricărei pagini a site-ului, folosind orice termen al produsului - denumire, format, tracklist, cod produs, etc.

   2. Comanda
   PureIndieRecords.com nu vinde și nu livrează în afara țărilor membre ale Uniunii Europene.

   Comenzile se poate efectua în trei moduri: telefonic la +4.0743.332.405 unde veți intra în legătură directă cu un reprezentant al magazinului, prin e-mail la hello@pureindierecords.com sau folosind coșul de cumpărături din site.


   Produsele care nu se află în catalogul magazinului sau produsele cu Stoc 0 nu pot fi comandate în mod automat. Vă rugăm să ne contactați la hello@pureindierecords.com pentru a verifica posibilitatea de a înregistra precomenzi pentru aceste produse.

   După ce v-ați hotărât asupra produselor din site ce se află în stoc, apăsați "Adaugă în coș" pe orice pagină unde apar produsele respective - pe paginile produselor, în categoriile de produse, în rezultatele căutării, în zona de Recomandări, etc.

   La finalul comenzii, puteți revedea conținutul Coșului de Cumpărături apăsând pe butonul din dreapta sus a oricărei pagini, și finaliza comanda urmând pașii de pe ecran. După finalizarea comenzii, veți fi contactat telefonic sau prin e-mail de un reprezentant al magazinului nostru, pentru validarea comenzii.

   3. Contul de utilizator
   Finalizarea comenzii este posibilă și fără crearea unui cont de utilizator, dar având unul, veți putea cumpăra mai rapid, puteți fi ținut la curent cu statusul unei/unor comenzi, puteți ține evidența comenzilor precedente și puteți cere înscrierea la newsletter-ul magazinului Pure Indie Records.

   4. Livrarea
   PureIndieRecords.com nu vinde și nu livrează în afara țărilor membre ale Uniunii Europene.

   Comenzile pot fi ridicate direct din magazinul Pure Indie Records din București, București, Stirbei Voda nr 2, intrarea X, ap 1, sau pot fi livrate oriunde în țară prin Fan Courier.


   Pentru livrări în spațiul celorlalte țări membre UE, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail conținând lista de produse dorite și adresa dvs. pentru a vă putea prezenta oferte de curierat internațional pentru pachetul dumneavoastră.

   Prețul transportului pe teritoriul României va fi afișat înainte de finalizarea comenzii, este important să introduceți corect Localitatea,Județulși Codul Poștal pentru a fi validate cu baza de date Fan Courier. În cazul comenzilor cu valoare totală ce depășește 400 lei, transportul este gratuit.

   5. Plata
   PureIndieRecords.com nu vinde și nu livrează în afara țărilor membre ale Uniunii Europene.

   Plata comenzii se poate face direct la sediul magazinului cu cash sau cu card bancar în momentul ridicării produselor (dacă ați optat să ridicați produsele de la sediul magazinului), se poate face online, cu cardul bancar direct pe site, prin intermediul partenerilor de la EuPlatesc.ro, sau la livrare, în sistem ramburs, adică se achită cash curierului.


   6. Retur

   Conform OUG nr 34/2014 cumpărătorul are dreptul să returneze un produs în termen de 14 zile calendaristice de la ziua în care a intrat în posesia produsului, fără învocarea vreunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.


   În cazul în care decideți să returnați unul sau mai multe produse, ne puteți anunța la adresa de e-mail hello@pureindierecords.com. Contravaloarea produselor va fi returnată prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin virament bancar, funcție de felul în care a fost efectuată plata.